Over CalPsy

Tijdens mijn studie Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam kwam ik in 2008 in aanraking met het vak calamiteitenpsychologie. Sindsdien heeft dit onderwerp mij niet meer losgelaten en ben ik van 2010 t/m 2021 als docent Calamiteitenpsychologie werkzaam geweest op de Universiteit van Amsterdam. Daar heb ik onder andere onderzoek gedaan naar de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de cafébrand in Volendam (2001). Ook begeleidde ik studenten bij onderzoekspractica.

Mijn eerste optreden buiten de Universiteit van Amsterdam was op de “2010 InterCEPT Conference” in Birmingham, United Kingdom. Ik sprak daar over mijn afstudeeronderzoek: Are high resilient people better prepared for stress during mass evacuation than low resilient people?. Sinds die tijd neem ik regelmatig deel aan (inter)nationale congressen op het gebied van calamiteiten, evacuaties en crowd management.

In mei 2013 ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek op het gebied van evacuatiegedrag van voetgangers, in het bijzonder menigtes (crowds). Dit onderzoek verricht ik aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, afdeling Transport & Planning.

Tijdens mijn werk voor de Universiteit van Amsterdam en de TU Delft ontdekte ik dat er in de dagelijkse praktijk van veel organisaties behoefte is aan advies en onderwijs op het gebied van calamiteitenpsychologie. Zo is CalPsy ontstaan.

CalPsy
drs. E. (Erica) Kinkel