Over CalPsy

Sinds 2010 ben ik als docent Calamiteitenpsychologie werkzaam op de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn studie Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam
kwam ik in 2008 in aanraking met de calamiteitenpsychologie. Sindsdien heeft dit onderwerp mij niet meer losgelaten en heb ik de gelegenheid gekregen aan de Universiteit van
Amsterdam het vak verder uit te bouwen. Mijn onderzoek daarbij betrof de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de cafébrand in Volendam (2001). Verder begeleid ik studenten, onder andere bij onderzoekspractica.

Mijn eerste optreden buiten de Universiteit van Amsterdam was op de “2010 InterCEPT Conference” in Birmingham, United Kingdom. Ik sprak daar over mijn afstudeeronderzoek: Are high resilient people better prepared for stress during mass evacuation than low resilient people?. Sinds die tijd neem ik regelmatig deel aan (inter)nationale congressen op het gebied van calamiteiten, evacuaties en crowd management.

In mei 2013 ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek op het gebied van evacuatiegedrag van voetgangers, in het bijzonder menigtes (crowds). Dit onderzoek verricht ik aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, afdeling Transport & Planning.

Tijdens mijn werk voor de Universiteit van Amsterdam en de TU Delft ontdekte ik dat er in de dagelijkse praktijk van veel organisaties behoefte is aan advies en onderwijs op het gebied van calamiteitenpsychologie. Zo is CalPsy ontstaan.

CalPsy
drs. E. (Erica) Kinkel