Calamiteitenpsycholoog
drs. E. (Erica) Kinkel

CalPsy verzorgt adviezen en opleidingen op het gebied van calamiteitenpsychologie. Calamiteitenpsychologie is de wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het
bestuderen, onderzoeken en verklaren van psychische processen en gedrag van mensen vóór, tijdens en direct na catastrofale gebeurtenissen. Het kan hier gaan om natuurrampen, vliegtuigrampen, scheepsrampen, oorlogen, (terroristische) aanslagen en grootschalige ongelukken in het verkeer. Maar denk ook aan calamiteiten bij evenementen of waar grote menigtes zijn zoals bij de Love Parade in Duisburg in 2010.

CalPsy
drs. E. (Erica) Kinkel